Φιλοξενία ιστοσελίδων (Web Hosting Services)

[pb_row ][pb_column span="span6"][pb_text el_title="Text 1" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="slide_from_top" appearing_animation_speed="medium" ]

Η φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting) είναι ένα μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να διαθέτει μία ιστοσελίδα αναρτημένη στο Διαδίκτυο, προσφέροντας του χώρο σε κάποιο διακομιστή καθώς και την απαιτούμενη σύνδεση για την λειτουργία της ιστοσελίδας του στο διαδίκτυο.

Με λίγα λόγια ο όρος Web Hosting αναφέρεται στην ενοικίαση χώρου σε υπολογιστές (διακομιστές) από τον ιδιοκτήτη μιάς ιστοσελίδας , όπου και δύναται να τοποθετεί τα αρχεία του (τα οποία και στοιχειοθετούν την ιστοσελίδα του), να προσφέρονται μέσω ασφαλούς δικτύου αδιάλειπτης παροχής στους επισκέπτες.

[/pb_text][/pb_column][pb_column span="span6"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/sampledata/slide10.png" image_size="fullsize" link_type="no_link" image_container_style="img-thumbnail" image_alignment="inherit" appearing_animation="slide_from_right" appearing_animation_speed="medium" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row][pb_row ][pb_column span="span12"][pb_text el_title="Δείτε τα πακέτα μας" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

Δείτε τα πακέτα φιλοξενίας που εμείς προσφέρουμε:

[/pb_text][pb_pricingtable el_title="Pricing Table 1" prtbl_elements="title__#__attributes__#__button__#__ " appearing_animation="0" ][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="max_domains" prtbl_item_attr_title="Max Domains" prtbl_item_attr_desc="Max Domains" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="storage" prtbl_item_attr_title="Storage" prtbl_item_attr_desc="Storage" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="ssl_support" prtbl_item_attr_title="SSL Support" prtbl_item_attr_desc="SSL Support" prtbl_item_attr_type="checkbox" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="attr_tQVWoB" prtbl_item_attr_title="Bandwidth" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtable_item prtbl_item_title="Starter" prtbl_item_desc="Starter" prtbl_item_currency="€" prtbl_item_price="36" prtbl_item_time=" / year" prtbl_item_button_text="Buy now" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" prtbl_item_feature="no" ][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="max_domains" prtbl_item_attr_title="Max Domains" prtbl_item_attr_value="1" prtbl_item_attr_desc="Max Domains" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="storage" prtbl_item_attr_title="Storage" prtbl_item_attr_value="300 MB" prtbl_item_attr_desc="Storage" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="ssl_support" prtbl_item_attr_title="SSL Support" prtbl_item_attr_value="yes" prtbl_item_attr_desc="SSL Support" prtbl_item_attr_type="checkbox" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_tQVWoB" prtbl_item_attr_title="Bandwidth" prtbl_item_attr_value="5000 MB" prtbl_item_attr_desc="Bandwidth" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][/pb_pricingtable_item][pb_pricingtable_item prtbl_item_title="Standard" prtbl_item_desc="Standard" prtbl_item_currency="€" prtbl_item_price="69" prtbl_item_time=" / year" prtbl_item_button_text="Buy now" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" prtbl_item_feature="yes" ][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="max_domains" prtbl_item_attr_title="Max Domains" prtbl_item_attr_value="3" prtbl_item_attr_desc="Max Domains" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="storage" prtbl_item_attr_title="Storage" prtbl_item_attr_value="600 MB" prtbl_item_attr_desc="Storage" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="ssl_support" prtbl_item_attr_title="SSL Support" prtbl_item_attr_value="yes" prtbl_item_attr_desc="SSL Support" prtbl_item_attr_type="checkbox" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_tQVWoB" prtbl_item_attr_title="Bandwidth" prtbl_item_attr_value="9000 MB" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][/pb_pricingtable_item][pb_pricingtable_item prtbl_item_title="Premium" prtbl_item_desc="Premium" prtbl_item_currency="€" prtbl_item_price="120" prtbl_item_time=" / year" prtbl_item_button_text="Buy now" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" prtbl_item_feature="no" ][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="max_domains" prtbl_item_attr_title="Max Domains" prtbl_item_attr_value="5" prtbl_item_attr_desc="Max Domains" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="storage" prtbl_item_attr_title="Storage" prtbl_item_attr_value="1200 MB" prtbl_item_attr_desc="Storage" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="ssl_support" prtbl_item_attr_title="SSL Support" prtbl_item_attr_value="yes" prtbl_item_attr_desc="SSL Support" prtbl_item_attr_type="checkbox" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_tQVWoB" prtbl_item_attr_title="Bandwidth" prtbl_item_attr_value="15000 MB" prtbl_item_attr_desc="Bandwidth" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][/pb_pricingtable_item][/pb_pricingtable][/pb_column][/pb_row]