Κατασκευή Portal, με όλες τις λειτουργίες που αφορούν ένα Τουριστικά πρακτορείο.

  • Σύστημα διαχείρισης κρατήσεων
  • Σύστημα διαχείρισης εκδρομών
  • Σύστημα διαχείρισης transfers
  • Σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.