Δημιουργία portal για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και για μικρές επιχειρήσεις φιλοξενίας.

  • αυτόνομη διαχείριση κρατήσεων
  • διαχείριση και παρουσία των δωματίων
  • διαχείριση και αντιστοίχιση των τιμών
  • διαχείριση προσφορών και extras

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.