Υποστήριξη πολυγλωσσικών ιστοσελίδων (Multilingual Websites)

 

  • Μπορούμε και δημιουργούμε πολλυγλωσσικά websites σε όποιες και όσες γλώσσες θέλετε.

 

  • Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε οποιαδήποτε γλώσσα θέλετε όταν εσείς θέλετε.
 

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.