Το πεδίο του Online Reputation Marketing εξελίχθηκε από τη σύνδεση του τομέα της φήμης μιας επιχείρησης (Brand Marketing) και του τομέα της διαχείρισης της φήμης αυτής (Reputation Management) στο διαδίκτυο.

Στον κοινωνικά συνδεδεμένο κόσμο της νέας χιλιετίας, η φήμη μιας επιχείρησης είναι πλεόν σε κοινή θέα στο διαδίκτυο και σε όλους τους καταναλωτές, που μπορούν και σχολιάζουν online, στις διάφορες ιστοσελίδες ή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι κρίσιμο στην νέα αυτή εποχή για όλους τους επαγγελματίες, να ελέγχουν την φήμη τους στο διαδίκτυο, αναπτύσοντας ίσως και μια πιο επιθετική προσέγγιση στο θέμα αυτό.


Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.