Ιστότοποι και CDN - Content Delivery NetworkContent Delivery Network (CDN). Τι σημαίνει ;

Ένα δίκτυο παροχής περιεχομένου (CDN) είναι ένα σύστημα κατανεμημένων διακομιστών δικτύου, που διαμοιράζει σελίδες και άλλο περιεχόμενο ιστού στους χρήστες, με βάση τις γεωγραφικές τοποθεσίες των χρηστών, την προέλευση της ιστοσελίδας και το διακομιστή παράδοσης περιεχομένου. ...

Τα CDN παρέχουν επίσης προστασία από μεγάλες διαταραχές στην κυκλοφορία.

Ένα δίκτυο παροχής περιεχομένου (CDN) λειτουργεί για να επιταχύνει σχεδόν οποιοδήποτε δικτυακό τόπο, αποθηκεύοντας τα αρχεία του σε διακομιστές σε όλο τον κόσμο. Είτε οι επισκέπτες σας προέρχονται από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία ή οπουδήποτε αλλού, το περιεχόμενο αυτόματα εξυπηρετείται από την πλησιέστερη τοποθεσία για να επιτυχει τις βέλτιστες δυνατές ταχύτητες.

 

Ιστότοποι και CDN

 


Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

powered by social2s
Κύλιση στην Αρχή