Τι είναι το SSL certificateΧρησιμοποιείται για τη δημιουργία κρυπτογραφημένου καναλιού μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή. Η διαβίβαση τέτοιων δεδομένων, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες σύνδεσης λογαριασμού ή οποιεσδήποτε άλλες ευαίσθητες πληροφορίες πρέπει να κρυπτογραφηθούν για την αποτροπή της παρακολούθησης.

Με το πιστοποιητικό SSL, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται πριν μεταδοθούν μέσω Internet. Τα κρυπτογραφημένα δεδομένα μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο από τον εξυπηρετητή στον οποίο αποστέλλονται. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που θα υποβάλετε στους ιστοτόπους δεν θα κλαπούν.


Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.