Τι είναι τα Μεταδεδομένα (Metadata)?Τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα για τα δεδομένα. Με άλλα λόγια, είναι δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το περιεχόμενο ενός άλλου στοιχείου.

Ο όρος μεταδεδομένα χρησιμοποιείται συχνά στο πλαίσιο των ιστοσελίδων, όπου και περιγράφει το περιεχόμενο της σελίδας για μια μηχανή αναζήτησης.

Τα μεταδεδομένα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση του (SEO) Search Engine Optimization μιας ιστοσελίδας. Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν συνήθως τα μεταδεδομένα, μαζί με ένα συνδυασμό άλλων παραγόντων, για να προσδιορίσουν τι υπάρχει σε μια ιστοσελίδα και πόσο σχετικό είναι το περιεχόμενο της, σε μια συγκεκριμένη αναζήτηση.

Κοινά μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν:

  • Περιγραφή: Αυτό το στοιχείο META περιγράφει τον τύπο του περιεχομένου που βρέθηκε σε μια σελίδα Web.
  • Τίτλος: Αυτό το στοιχείο παρέχει έναν τίτλο για το περιεχόμενο της σελίδας, η οποία εμφανίζεται από τις μηχανές αναζήτησης στα αποτελέσματα. 
  • Λέξεις-κλειδιά: Αυτό το στοιχείο παρέχει στη μηχανή αναζήτησης επιπλέον λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το περιεχόμενο που είναι στη σελίδα. το κατά πόσον οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν ακόμα αυτά τα δεδομένα είναι θέμα συζήτησης.

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.