Λέξεις Κλειδιά - Keywords

Keywords, Λέξεις ΚλειδιάΜια λέξη-κλειδί, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης SEO, είναι μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση που περιγράφει τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας. 

Οι λέξεις-κλειδιά προορίζονται να ενεργούν ως συντομεύσεις που συνοψίζουν μια ολόκληρη σελίδα. 

Οι λέξεις-κλειδιά αποτελούν μέρος των μεταδεδομένων για να βοηθήσουν μια ιστοσελίδα που ταιριάζει με τα κατάλληλα ερωτήματα αναζήτησης.

Ο ρόλος των λέξεων-κλειδιών κάποτε, ήταν πολύ σημαντικός και με πρωτεύοντα σημασία για τη λειτουργία των μηχανών αναζήτησης. Ωστόσο οι άνθρωποι άρχισαν να καταχρώνται τις λέξεις-κλειδιά μεταδεδομένων σε μια προσπάθεια τους να εμφανίσουν την σελίδα τους υψηλότερα στις αναζητήσεις, ακόμα και για την κατάταξη αυτών σε εντελώς άσχετες αναζητήσεις. 

Για το λόγο αυτό, η σημασία των λέξεων-κλειδιών στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης έχει μειωθεί σημαντικά. Οι Λέξεις-κλειδιά είναι αναμφισβήτητα ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας στο SEO


Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.