Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)Η βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης (SEO) αναφέρεται σε μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της θέσης κατατάταξης μια ιστοσελίδας στις σελίδες των μηχανών αναζήτησης.

Η διαδικασία αυτή πολύ συχνά περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι πλούσιο στις σχετικές λέξεις-κλειδιά.

Εξασφαλίζεται επίσης ότι η ιστοσελίδα έχει βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε μια μηχανή αναζήτησης μπορεί να καθορίσει το περιεχόμενο της σελίδας και να να μπορεί να το εμφανίσει ως αποτέλεσμα αναζήτησης στις σχετικές με αυτό αναζητήσεις. 

Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση των μεταδεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας τίτλου και την περιγραφή μεταδεδομένων. 

Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης έχουν, οι σύνδεσμοι εντός της ιστοσελίδας .

 

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.