Το Διαδίκτυο καθημερινά εξελίσσεται ως η ισχυρότερη πηγή πληροφόρησης.

Ένα σημαντικό όφελος του Διαδικτύου είναι η δυνατότητά του στο να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας αποτελεσματικά, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις.

 

Η διαφήμιση σας στο Internet είναι εξαιρετικά σημαντική ιδιαίτερα σήμερα γιατί:

  • προσεγγίζει ένα συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό (χρήστες του διαδικτύου).

  • Είναι πάντοτε προσβάσιμη οποιαδήποτε χρονική στιγμή και διαθέσιμη παντού, από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο.

  • Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα (έντυπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο) παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η δυνατότητα ανανέωσης των πληροφοριών, η δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης, καθώς και οι δυνατότητες διαλογικότητας (ευελιξία χρόνου, επανάληψη διαφήμισης κ.α).

Η διαφημιστική προβολή στο Internet σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής / απόδοσης και το μικρότερο κόστος από οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαφήμισης.

Επίσης σε αντίθεση με τα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα (έντυπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο) παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως:

- η δυνατότητα ανανέωσης των πληροφοριών

- η δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης

- οι δυνατότητες διαλογικότητας (ευελιξία χρόνου, επανάληψη διαφήμισης, κ.α).

 


Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.